Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
2.7.2024
Kúpna zmluva
Obec Ratka
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 2.7.2024
Dátum uzavretia 19.6.2024
Názov Kúpna zmluva
Typ Zmluva
Dodávateľ Obec Ratka
IČO 00316385
Adresa Ratka 109, 986 01 Ratka
17.5.2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy 309070AQC2
Číslo zmluvy 309070AQC2
Dátum zverejnenia 17.5.2024
Dátum uzavretia 17.5.2024
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO 30794323
Adresa Hraničná 4826/12, 815 26 Bratislava
13.5.2024
Zmluva o dielo
Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.
Detail zmluvy 06/05/2024
Číslo zmluvy 06/05/2024
Dátum zverejnenia 13.5.2024
Dátum uzavretia 6.5.2024
Názov Zmluva o dielo
Dodávateľ Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.
IČO 53495373
Adresa 966 15 Banská Belá 501
27.3.2024
Dodatok č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere – Eurofondy
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 25/006/23
Číslo zmluvy 25/006/23
Dátum zverejnenia 27.3.2024
Dátum uzavretia 26.3.2024
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere – Eurofondy
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.
IČO 31 575 951
Adresa Hodžova 11, 010 11 Žilina
8.3.2024
Zmluva o poskytnutí služieb
DUO PROjekt, s.r.o.
Detail zmluvy 129/2024/ŽoNFP
Číslo zmluvy 129/2024/ŽoNFP
Dátum zverejnenia 8.3.2024
Dátum uzavretia 4.3.2024
Názov Zmluva o poskytnutí služieb
Suma 3000 €
Dodávateľ DUO PROjekt, s.r.o.
IČO 55061249
Adresa Námestie Štefana Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
9.11.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20204033
Číslo zmluvy RA-SNCA/20204033
Dátum zverejnenia 9.11.2023
Dátum uzavretia 31.10.2023
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO 42156424
Adresa Kollárová 8, 917 02 Trnava
4.9.2023
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 6829478927
Číslo zmluvy 6829478927
Dátum zverejnenia 4.9.2023
Dátum uzavretia 24.8.2023
Názov Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
Adresa Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1
1.8.2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/013/22
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 25/013/22 - Dodatok č.1
Číslo zmluvy 25/013/22 - Dodatok č.1
Dátum zverejnenia 1.8.2023
Dátum uzavretia 31.7.2023
Názov Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/013/22
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.,
IČO 31575951
Adresa Hodžova 11, 010 11 Žilina
1.8.2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/014/23
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 25/014/23
Číslo zmluvy 25/014/23
Dátum zverejnenia 1.8.2023
Dátum uzavretia 31.7.2023
Názov Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/014/23
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.,
IČO 31575951
Adresa Hodžova 11, 010 11 Žilina
14.7.2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4
UNIVERSAL spol. s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4
Číslo zmluvy Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4
Dátum zverejnenia 14.7.2023
Dátum uzavretia 10.7.2023
Názov Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4
Dodávateľ UNIVERSAL spol. s.r.o.
IČO 31599656
Adresa Radzovce 95, 985 58 Radzovce
13.7.2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 5509000116
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5509000116
Číslo zmluvy 5509000116
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum uzavretia 3.7.2023
Názov Návrh poistnej zmluvy číslo 5509000116
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
12.7.2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Partnerstvo Južného Novohradu
Detail zmluvy Z-IROP-CLLD-T341-512-007-005
Číslo zmluvy Z-IROP-CLLD-T341-512-007-005
Dátum zverejnenia 12.7.2023
Dátum uzavretia 12.7.2023
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodávateľ Partnerstvo Južného Novohradu
IČO 45022011
Adresa Ratka 109, 986 01 Ratka
3.7.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4. zo dňa 23.04.2021
Universal spol. s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4.
Číslo zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4.
Dátum zverejnenia 3.7.2023
Dátum uzavretia 28.6.2023
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAS106/7.4.4. zo dňa 23.04.2021
Dodávateľ Universal spol. s.r.o.
IČO 31599656
Adresa 985 58 Radzovce 95
27.6.2023
Zmluva o dielo
Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s. p.
Detail zmluvy Príloha č. 5
Číslo zmluvy Príloha č. 5
Dátum zverejnenia 27.6.2023
Dátum uzavretia 27.6.2023
Názov Zmluva o dielo
Dodávateľ Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s. p.
IČO 53495373
Adresa Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá
29.5.2023
Mandátna zmluva 20/2023
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.
Detail zmluvy 20/2023
Číslo zmluvy 20/2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
Dátum uzavretia 22.5.2023
Názov Mandátna zmluva 20/2023
Dodávateľ Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.
IČO 55118534
Adresa Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná
24.5.2023
Mandátna zmluva
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.
Detail zmluvy 24/05/2023
Číslo zmluvy 24/05/2023
Dátum zverejnenia 24.5.2023
Dátum uzavretia 20.3.2023
Názov Mandátna zmluva
Dodávateľ Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o.
IČO 55118534
Adresa Zvolenská 8/15, 985 59 Vidiná
23.5.2023
neuvedený
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy 4600068297 - ZoP
Číslo zmluvy 4600068297 - ZoP
Dátum zverejnenia 23.5.2023
Dátum uzavretia 16.5.2023
Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.
IČO 36442151
Adresa Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17.5.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BCH1
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve č. 309070BCH1
Číslo zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve č. 309070BCH1
Dátum zverejnenia 17.5.2023
Dátum uzavretia 24.4.2023
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BCH1
Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO 30794323
Adresa Hraničná 12, 815 26 Bratislava
12.5.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 1-2023
Číslo zmluvy 1-2023
Dátum zverejnenia 12.5.2023
Dátum uzavretia 11.5.2023
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
IČO 45736359
Adresa BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
17.4.2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.25/006/23
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 25/006/23
Číslo zmluvy 25/006/23
Dátum zverejnenia 17.4.2023
Dátum uzavretia 4.4.2023
Názov Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.25/006/23
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.,
IČO 31575951
Adresa Hodžova 11, 010 11 Žilina