História obce

Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1955. Avšak, obec s rovnakým názvom Ratka sa nachádza na tej istej geografickej polohe už aj na Lipského mape Uhorska z roku 1806. Zaujímavý je aj fakt, že osada Horná Bába mohla vzniknúť ešte skôr, pretože patrila k obci Trebeľovce. Horná Bába sa na Lipského mape uvádza ako Sv. Alžbeta (Sz. Erzsébet). Oficiálne sa udáva, že v r.  1929 vznikli osady Veľká Ratka, Malá Ratka, Šikov a Červiď, Horná Bába je diskutabilná. Prví desiati prisťahovalci sem prišli z Podpoľania – z Detvy, Hriňovej a Málinca. Prvými desiatimi ľuďmi boli: Ondrej Žiak, Pavel Murín, Pavel Verezský, Ján Kaličiak, Ján Bahleda,  Tomáš Kaličiak, Matej Miklóš, Jozef Krnáč, Ján Drugda, a Michal Pavlovič. Prisťahovalci odkúpili časť pôdy od pôvodných majiteľov, ktorými boli gróf Herold Štefányi a veľkostatkár Wӧhl. Kým sa tieto osady spojili a vytvorili novú obec, patrili do katastra vedľajších obcí. Veľká Ratka, Šikov, Malá Ratka a Červiď patrili pod Čakanovce, Horná Bába pod Trebeľovce. V roku 1930 sa v osade Veľká Ratka vybudovala „Ľudová škola“, ktorá však fungovala len v provizórnych priestoroch. V nej sa učili žiaci od 6 -11 rokov.

Po 25 rokoch sa konečne podarilo osadám odtrhnúť sa od Čakanoviec a spojiť sa do novej obce, ktorá dostala názov RATKA. Tento  názov sa datuje už do čias tureckých nájazdov, keď tureckého hodnostára pochovali, podľa tur. mytológie, do „piateho neba „ – Ratka. Ratka teda oficiálne vznikla v roku 1955. O rok nato, roku 1956, sa zriadila predajňa Jednota, ktorá bola tiež len v provizórnych priestoroch. Keďže pôvodní obyvatelia žili roľníckym spôsobom života, ani roľnícke družstvo na seba nenechalo dlho čakať. Bolo zriadené v roku 1957 a toho roku bol do obce aj zavedený elektrický prúd.  Ďalší prírastok prišiel, keď sa roku 1960 Horná Bába odtrhla od Trebeľoviec a pripojila sa k Ratke. Neskôr , roku  1965, boli zriadené 3 autobusové zastávky a to: Ratka časť Horná Bába, Ratka, a Ratka časť Šikov. V tom roku bola vybudovaná aj ZDŠ pre ročníky 1. – 5. Kultúrny dom a družstevné byty boli vybudované roku 1969.  V roku 1972 prišla potešujúca správa, myslím, najmä pre pánov, keďže bola vybudovaná Jednota spolu s Hostincom. Miestne JRD sa zaraďovalo medzi popredné v okrese. K nemu bolo tiež roku 1972 pripojené schodkové družstvo Trebeľovce.


Zakladajúci členovia JRD

ZDŠ bola v rokoch 1976/77 zrušená a v jej priestoroch bola zriadená MŠ. O 3 roky neskôr, v roku 1980, bola v rámci akcie „Z“ vybudovaná Požiarna zbrojnica. Náš Dobrovoľný hasičský zbor však fungoval už od roku 1957.  V roku 1990 sa JRD premenovalo na PD Ratka –Trebeľovce. V tom roku sa tiež zriadil cintorín na Malej Ratke. V roku 1995 bola MŠ zrušená a v jej priestoroch bola zriadená „Motlitebňa“, ktorá tam funguje dodnes. V obci bola zavedená telefónna linka v roku 1998. Toho roku vznikol aj nový subjekt AGRO RATKA.

V okolí Ratky sa nachádza lom, v ktorom sa ťažba začala roku 1886 a ťažba sa zastavila v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Rok 1999 so sebou prináša 2 nové udalosti a to výstavba Poľovníckej chaty a Zahusťovacej trafostanice na Malej Ratke.