Zamestnanci OcÚ

Starosta obce:  Ing. Milan Spodniak

 

Administratíva:

Anna Spodniaková

Stanislava Ballová