Aktivity obce
Európska diskusia - Budúcnosť Európy

 

Európska diskusia - Budúcnosť Európy

Projekt bol realizovaný v rámci programu EUROPE FOR CITIZENS

Podprogram: Democratic engagement and civic participation

Opatrenie: 2.1: Town Twinning

Projekt umožnil stretnutie 170 občanov, z ktorých 20 pochádzalo z mesta Šinteu– Rumunsko, 18 z mesta Association „Mircostructure“– Srbsko, 20 z mesta Matica Slovacka Solany - Chorvátsko, 18 z mesta Santa Lucia del Mela – Taliansko, 17 z mesta Cabanas – Šapnielsko, 19 z mesta Arat-Koriten Mezdra – Bulharsko, 20 z mesta Sámsonháza – Maďarsko, 20 z mesta Obec Pošná – Česko, 18 z mesta Hungarians in the United Kingdom – Anglicko.

Stretnutie sa uskutočnilo v obci Ratka - Slovensko od 12/09/2017 do 17/09/2017.

 

Európska diskusia - Budúcnosť Európy
fotkyfotky