Hlavný kontrolór obce

Doc. Ing. Eva Balážová, PhD.