Súčasnosť obce

Obec Ratka sa nachádza 12 km od hranice s Maďarskou republikou a leží 3 km od medzinárodnej cestnej komunikácie Lučenec-Šalgotarián. Táto geografická poloha je pre obec veľmi výhodná pre cezhraničnú spoluprácu a pre vzájomný sociálno-ekonomický rozvoj.

 

 

Rozvoj obce:

Ratka má len niečo vyše tristo obyvateľov. Obec je naozaj na slovenské zvyklosti trochu zvláštna. Zložená je z viacerých samostatných osád, ktoré pripomínajú skôr malé hospodársko-obytné zoskupenia. V minulosti ich asi najlepšie charakterizoval názov majer alebo tu, na slovensko-maďarskom pomedzí, termín pusta. Administratívne centrum obce, ktoré tunajšie osady spája a dáva im aj spoločné meno Ratka, tvoria naozaj len tri starostom spomínané objekty, penzión, komunitné sociálne centrum, úrad, jedna ulica a ešte niekoľko domov roztrúsených v okolí. Je zjavné, že ľudia tu žili z pôdy, ktorá obklopovala ich obydlia, a preto domy „netlačili“ do tesných ulíc.
V dedine do začiatku deväťdesiatych rokov pôsobilo pomerne prosperujúce poľnohospodárske družstvo. Napriek tomu však ostávalo čoraz viac vidieckych domov opustených. Starší vymierali a mladí sa sťahovali za ľahším životom. A tak dedinka bez priemyslu, podobne ako mnoho iných od priemyselných centier odľahlých obcí novohradského vidieka doposiaľ postupne vymierala.

Situácia v poslednom období zásadne otáča. Mladé rodiny si u nás poopravovalo staršie domy. Ďalšie rodinky si ich dávajú do poriadku. Obec vybavujem územné rozhodnutie na parcely pre výstavbu štrnástich nových domov. Pribudne aj kompletná ulica.
Bez hlbšieho štúdia miestnych podmienok by bolo naozaj ťažké pochopiť, prečo sa situácia v tejto zastrčenej dedinke neďaleko hraníc s Maďarskom tak zásadne mení. Nepostavili sa tu ani nové prístupové cesty, ani žiadne fabriky a v okolitých dedinách s podobným charakterom ide demografická krivka skôr smerom dole.

Pozitívom obce a jej okolia je atraktívne prostredie, ktoré  pritiahlo hlavne mladé rodiny. Zmenil sa vzhľad obce.
Občania hovoria o naštartovaní pozitívnych zmien v rozvoji obce Ratka.

 

zdroj: http://novohrad.sme.sk/c/4205912/obec-ratka-zacina-byt-pre-mlade-rodiny-atraktivna.html#ixzz2XVhS8GE6